MEDIJI

KAŽEMO "NE" KORUPCIJI
Promena će se desiti samo kada kažemo "ne" korupciji
Volonterizam
Uključi se i napravi razliku, volontiraj već danas. Istražite mogućnosti za volontiranje