MEDIJI

KAŽEMO "NE" KORUPCIJI
Promena će se desiti samo kada kažemo "ne" korupciji