„Budućnost je u našim rukama“ je kampanja za promene, koju podržava Ambasada SAD-a u Prištini, Kosovo.

"Kampanja, koja je pokrenuta u septembru 2020. godine povodom zabrinutosti javnosti u vezi sa političkom, socijalnom i ekonomskom situacijom na Kosovu, ima za cilj promovisanje poruka ljubaznosti, samo-usmerenosti, građanskog učešća i vladavine zakona, kao načina za postizanje prosperitetne i mirne budućnost. Mi, građani Kosova, frustrirani smo sistemskom korupcijom, velikom nezaposlenošću i međuetničkim nepoverenjem, koje smatramo glavnim pretnjama našoj budućnosti. Ova kampanja je svetli primer građanskog aktivizma, u kojem ljudi preduzimaju akcije, gradeći viziju društva bez korupcije i u kome plemenita dela utiru put ka budućnosti. Kampanja je zasnovana na uverenju da se stvarne promene mogu desiti samo kada, pojedinačno i kolektivno, građani Kosova preuzmu vlasništvo nad svojom budućnošću i, na kraju, preduzmu velike i male korake ka promenama, volontiranjem i građanskim učešćem.

Posetite i podržite kampanju na sledećim stranicama društvenih mreža: