MEDIJSKA KAMPANJA

„Budućnost je u našim rukama“ je kampanja za promene, koju podržava Ambasada SAD-a u Prištini, Kosovo.